Visselblåsning

Här kan du anmäla om missförhållanden och oegentligheter och du kan välja att vara helt anonym. Svara så utförligt du kan på frågorna nedan.

Om du väljer att vara anonym kan du inte få någon återkoppling om ärendet. Om du önskar få återkoppling behöver du ange kontaktuppgifter i din anmälan.

Dina misstankar kan till exempel röra korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

Försök gärna så utförligt som möjligt att svara på frågorna: när hände den, var hände den, har den varit återkommande, vilka är inblandade, har du eller någon annan vidtagit några åtgärder, etc.

Här kan du lämna övrig information kring ditt ärende, som inte täcks in av övriga frågor i formuläret.

Skriv ditt namn

Skriv din email eller telefon

•Vad händer när du skickat in din anmälan:

  • Formuläret skickas till en e-post adress som bevakas av Sara Leijon. Hon kommer läsa anmälan och skicka en bekräftelse om du angett namn och kontaktuppgifter. Därefter kommer formuläret tas vidare till berörda personer i organisationen som kan åtgärda händelsen. Om du inte själv angett ditt namn och/eller kontaktuppgifter förblir anmälan anonym hela vägen

•Hur länge sparas din anmälan och eventuella personuppgifter:

  • Uppgifterna sparas så länge som Arkivlagen (1990:782) kräver. Övriga uppgifter gallras när ärendet är slutbehandlat. Du kan inte begära att ta tillbaka de uppgifter som du lämnat in i visselblåsarkanalen
  • Din anmälan hanteras enligt gällande GDPR